Copyright 2008 - 2019

Copyright 2008 - 2019

Copyright 2008 - 2020 www.belgaveilingen.be. All rights reserved. All stock photos used on this site are property of Belga Veilingen.

Alle rechten op onze site zijn voorbehouden.

Niets van de op onze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, of opgeslagen bestanden in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze , hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Belga Veilingen BVBA.

Belga veilingen BV maakt zijn/haar eigen foto's, of de opdrachtgever stelt deze met toestemming ter beschikking voor gebruik op onze website. 

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Belga Veilingen BV in zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Belga Veilingen  BV hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

Inloggen

Gelieve eerst in te loggen.
Inloggen